Účtovný výkaz

START AUTOMATION spol. s r.o. (IČO: 17642744) vykonala dňa 09.06.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

MUJ_OS_2020356800_IR_2016_1364849_2321668.pdf