Účtovný výkaz

START AUTOMATION spol. s r.o. (IČO: 17642744) vykonala dňa 29.09.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

MUJ_OS_2020356800_IR_2015_1153216_2014262.pdf