Účtovný výkaz

START AUTOMATION spol. s r.o. (IČO: 17642744) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2020356800_IR_2012_2018986442013.TIF