Účtovný výkaz

START AUTOMATION spol. s r.o. (IČO: 17642744) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2020356800_IR_2011_2030225402012.TIF