Účtovný výkaz

START AUTOMATION spol. s r.o. (IČO: 17642744) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020356800_IR_2010_606_2011_538954.TIF